Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Αίτηση Πρόσβασης

Αίτηση πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υποκείμενα δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβασης και επεξεργασία στα προσωπικά δεδομένα που τυχόν τηρούμε στην εταιρία μας. Αυτό είναι γνωστό ως Αίτηση Πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από υποκείμενα δεδομένων ("ΑΠΥΔ"). Το υποκείμενο δεδομένων είναι ένα άτομο που είναι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Αν επιθυμείτε να κάνετε μία ΑΠΥΔ, παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο που θα βρείτε εδώ και αποστείλτε το μας με γράμμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Λήψη Αίτησης Πρόσβασης