Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Νομική και Συμβολαιογραφική Υποστήριξη

Η KAZAKOS Real Estate σας προσφέρει ολοκληρωμένες Νομικές και Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους και έμπειρους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, με πολυετή πείρα στο χώρο των ακινήτων.

Το τμήμα νομικής υποστήριξης, αποτελούμενο από ειδικευμένους δικηγόρους στις αγοραπωλησίες ακινήτων έχει ως βασικό στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση του Πελάτη σε κάθε στάδιο της αγοραπωλησίας, μέσω της αναζήτησης όλων των προϋποθέσεων για την ανεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης σύμφωνα με το προφίλ του εκάστοτε Πελάτη, της συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με τις νομικές και φορολογικές εξελίξεις και της καθημερινής εμπειρίας μας με τον τομέα των ακινήτων.

Πραγματοποιούμε τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει, σας παρέχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση και νομική υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας της αγοραπωλησίας ή μίσθωσης του επιλεγμένου ακινήτου. Το γραφείο μας βρίσκεται κοντά σας σε όλα τα στάδια από την επιλογή του ακινήτου μέχρι και την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας καθώς και την ανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη νομιμότητα της συναλλαγής, για αγορά , πώληση ή μίσθωση.

Νομική Υποστήριξη Αγοραστή

Κύριο μέλημα της KAZAKOS Real Estate, αποτελεί η ασφάλεια του αγοραστή. Το νομικό μας τμήμα κατόπιν επιλογής του πελάτη παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  1. Έλεγχος τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το ακίνητο είναι νομικά άρτιο από (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις κτλ) και ότι οι τίτλοι του είναι σε πλήρη νομική τάξη.
  2. Νομικές συμβουλές σχετικά με την φορολογία των ακινήτων και την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας.
  3. Έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο πωλητής στον Συμβολαιογράφο.
  4. Τελικός νομικός έλεγχος στο οικείο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο την ημέρα υπογραφής του οριστικού συμβολαίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η νομική εικόνα του ακινήτου παραμένει η ίδια.
  5. Παράσταση δικηγόρου την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου και έλεγχος του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
  6. Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας.

Νομική Υποστήριξη Ιδιοκτήτη

Η Ελληνική νομοθεσία απαιτεί την συλλογή μίας σειράς απαραίτητων δικαιολογητικών από την πλευρά του ιδιοκτήτη για την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Το νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει την νομική υποστήριξη του εκάστοτε ιδιοκτήτη και την καθοδήγηση του σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  1. Την συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία πλήρους φακέλου για τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
  2. Την νομική υποστήριξη του σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας.
  3. Την παράσταση δικηγόρου την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου και τον έλεγχο του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Η υπευθυνότητα και η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε νομική συμβουλή χρειαστείτε.