Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Εκτίμηση Ακινήτου

Η KAZAKOS Real Estate σας παρέχει την υπηρεσία εκτίμησης ακινήτου με την οποία σας δίνετε η δυνατότητα να έχετε μία δωρεάν αρχική εκτίμηση για το ακίνητο σας για σκοπούς πώλησης ή μίσθωσης.

Μελέτη εκτίμησης

Ο ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας ή ο αγοραστής ή ο μισθωτής οποιουδήποτε οικιστικού, επαγγελματικού ακινήτου ή οικοπέδου και κάθε επενδυτής, οφείλει προχωρήσει σε μελέτη εκτίμησης σχετικά με το ακίνητο που έχει στην ιδιοκτησία του ή σκοπεύει να αγοράσει με σκοπό την ενημέρωσή και κατοχύρωσή του πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αγοράς, πώλησης, μίσθωσης κ.α.

Η KAZAKOS Real Estate, με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, έχει συνεργασία με εταιρίες πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων κατά RICS, με στόχο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου και εκτιμήσεων ακινήτων.

Οι εκθέσεις εκτίμησης εκπονούνται από εκτιμητές μέλη του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), με εκτεταμένη εμπειρία στις εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας. Εφαρμόζονται διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζονται από τον κορυφαίο φορέα επαγγελματικής πιστοποίησης διεθνώς, το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών πραγματογνωμόνων (RICS) της Μ. Βρετανίας που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο του παρεχόμενου έργου.

Υπηρεσίες εκτίμησης

  • Εκτιμήσεις ακινήτων
  • Έρευνες και προβλέψεις για την κτηματαγορά
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και διασφάλιση ακίνητης περιουσίας
  • Επενδυτικές συμβουλές και μελέτες για απόκτηση ακινήτων
  • Υπηρεσίες χαρτοφυλακίου – ανάλυση κινδύνου