Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Τεχνική Υποστήριξη

Στην KAZAKOS Real Estate συνεργαζόμαστε με ομάδα έμπυρων καταρτισμένων μηχανικών και αρχιτεκτόνων ώστε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, και να δίνουμε τις κατάλληλες συμβουλές και λύσεις από την πιο απλή εργασία έως την πιο απαιτητική κατασκευή. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα όλες τις αναγκαίες αυτοψίες, διερευνήσεις σε πολεοδομίες, εκδόσεις πιστοποιητικών, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις, εκδόσεις αδειών και κάθε είδους τεχνική υπηρεσία, ώστε να απαλλάσσεται ο κάθε πελάτης από ταλαιπωρία, περιττά έξοδα και σπατάλη χρόνου σε θέματα που δεν οφείλει να γνωρίζει.

KAZAKOS Real Estate

Βεβαιώσεις μηχανικού

Σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης κτίσματος ή γεωτεμάχιου απαιτείται Βεβαίωση Μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στο συγκεκριμένο ακίνητο.

KAZAKOS Real Estate

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητη η μελέτη και η διαδικασία σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων σε ακίνητο στο όποιο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η τακτοποίηση αυτών των κατασκευών μέσω της υπαγωγής στις ρυθμίσεις του αντίστοιχου Νόμου.

KAZAKOS Real Estate

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή αλλιώς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτου (ΠΕΑ) είναι μία υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλους όσους επιδιώκουν να πουλήσουν ή να εκμισθώσουν το ακίνητό τους.

KAZAKOS Real Estate

Έκδοση οικοδομικών αδειών

 • Ανέγερση ή προσθήκη
 • Κατεδάφιση
 • Αλλαγή χρήσης
 • Επισκευή ή ενίσχυση
 • Νομιμοποιήσεις
 • Μικρής Κλίμακας (Έγκριση Εργασιών Δόμησης)
 • Οικοδομησιμότητα (πριν την έκδοση Άδειας)
KAZAKOS Real Estate

Τοπογραφικά διαγράμματα

Τοπογραφικές εργασίες σε οικόπεδα και αγροτεμάχια για οποιαδήποτε χρήση (οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικές πράξεις, διαδικασίες Κτηματολογίου, πράξεων αποχαρακτηρισμού από Δασαρχείο, διορθώσεις πράξεων εφαρμογής, εφαρμογή οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών.

KAZAKOS Real Estate

Μελέτες

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες και μελέτες στατικής επάρκειας
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
KAZAKOS Real Estate

Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων

Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών (αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες πυρασφάλειας, διαδικασίες στις αρμόδιες υπηρεσίες) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών λειτουργίας.